fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svatby-amelie.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Amelie s.r.o., K Hůrce 172,370 08 České Budějovice, IČ 14498065 a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka a závaznost kupní smlouvy

Objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Veškeré objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu www.svatba-amelie.cz  jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů. Kupní smlouva je uzavřena od okamžiku převzetí zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, nejdříve však po zaplacení kupní ceny. Objednávka může být stornována do 12 hodin od objednání, pouze po konzultaci s prodávajícím, a to e-mailem nebo telefonicky a za předpokladu, že zásilka ještě nebyla odeslána. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu emailem.

Cena zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.svatby-amelie.cz jsou včetně DPH a jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny uvedené ve Vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o souhlas změny ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností PPL.

Objednávky jsou vyřizovány od 1-3dnů. Pokud dojde ke zdržení, budeme Vás o změnách informovat. Ke každé zásilce zboží je přiložen daňový doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list. Za zdržení způsobené Vámi zvoleným dopravcem neodpovídáme.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto sepsat s přepravcem do přepravního listu řidiče a neprodleně informovat prodejce. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, neprodleně informujte přepravce a prodejce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

O odeslané zásilce Vás vždy informujeme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Jestliže se nevyzvednutá zásilka vrátí zpět k nám a zákazník bude požadovat opětovné zaslání, hradí veškeré tím vzniklé náklady. Při opětovném zasílání vyžadujeme vždy platbu předem, na dobírku již nezasíláme.

Nepřevzetí zásilky

Pokud není zásilka převzata, došlo ze strany zákazníka k porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva. Dodavatel tak má právo vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci. (par.420, 588 Obč. zák.). Stanovená částka pak bude uhrazena na náš účet pod stejným VS jako číslo objednávky. Tato částka Vám bude vyčíslena a zaslána spolu s variabilním symbolem a číslem účtu, na který je nutné pohledávku uhradit. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou postoupeny k vymáhání specializované smluvní firmě, včetně všech nákladů s tím spojených.

Záruka a reklamace

Záruka zboží

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.svatby-amelie.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklé při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí). Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího nejpozději do 2dnů od převzetí zásilky. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku, vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

Reklamace zboží

Pro uplatnění reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu svatby-amelie.cz nebo telefonicky na číslo +420 777 216 279. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Záruční listy u zboží prodávající nepotvrzuje. Zboží zašlete doporučeně (zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato) a pojištěné na hodnotu zásilky na naši adresu, neodpovídáme za jeho ztrátu či poškození při cestě k nám. Do zásilky přiložte daňový doklad (stačí kopie) který jste obdrželi při koupi, uveďte důvod reklamace.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7 Obč. zák. má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu. Společně se zbožím nám zašlete dodací list (stačí kopie), a uveďte, kam chcete částku poukázat. Pokud budete chtít částku zaslat na účet, je to zdarma. V případě zaslání částky na Vaši adresu si účtujeme poplatek 30 Kč za poukázku. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:

  • vrácené zboží je nepoškozené nepoužité v originálním obalu
  • bez známek opotřebení používání - nepoužité
  • v originálním nepoškozeném obalu.

Při nesplnění těchto podmínek má prodávající právo na náhradu vzniklé škody, tzn. že je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci. Zboží zašlete doporučeně (zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato) a pojištěné na hodnotu zásilky na naši adresu, neodpovídáme za jeho ztrátu či poškození při cestě k nám. Bude-li zjištěno, že zboží je poškozené, má prodávající právo na náhradu vzniklé škody. Při vrácení zboží volte vhodný obal, nejlépe kartonovou krabici (můžete použít obal ve kterém vám zboží došlo) aby se předešlo případné deformaci a pomačkání krabiček zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.

Doprava a způsob platby

Poštovné a balné

Zboží zasíláme přepravní společnosti PPL s doručením obvykle do 24 hodin od podání. Za zdržení způsobené přepravní společností PPL neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do přepravního listu řidiče.

Cena dopravy

z-point (Zásilkovna)zásilkovna - DPD Česká Republika
do 5 kgdo 10 kgdobírkado 5 kgdo 10 kgdobírka
60,- Kč 118,- Kč 15,- Kč 95,- Kč 130,- Kč 30,- Kč
Příplatek za platbu kartou 1,4%

 

U objednávek nad 10.000Kč není poštovné v České republice účtováno.

V případě velmi těžké nebo nadrozměrné zásilky si vyhrazujeme možnost navýšení ceny dopravy dle tarifů Vámi zvoleného dopravce (po předchozím odsouhlasení prostřednictvím e-mailu).

Uvedená cena poštovného obsahuje pojištění proti poškození, ztrátě či odcizení.

Způsoby platby

Dobírkou

Zboží bude odesláno od1 -3 pracovních dnů od uskutečnění objednávky - za zboží zaplatíte zaměstnanci Vámi zvoleného dopravce při převzetí zásilky.

Bankovním převodem předem na účet

Zboží bude odesláno v den připsání částky na náš účet. Účet pro platbu v Českých korunách i pro platbu v Eurech ze Slovenska bude sdělen. Platbu zadáváte jako vnitrostátní slovenský převod bez poplatků

Po uskutečnění objednávky Vám obratem přijde e-mailem potvrzení objednávky s platebními údaji. Zboží bude odesláno po připsání částky na náš účet. Při platbě bankovním převodem proveďte platbu nejpozději do 2 dnů od obdržení platebních údajů. Pokud nebude platba připsána do 5 dnů, prodávající má právo objednávku stornovat.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, nebudou poskytnuty jiným subjektům. Výjimku tvoří dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží.

Uzavřením kupní smlouvy dává zákazník dodavateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi do doby kdy vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Vyhrazujeme si možnost práva využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si již informace nepřejete zasílat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění či žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autorské právo

Veškeré fotografie a texty v internetovém obchodě www.svatby-amelie.cz podléhají autorským právům, není proto dovoleno bez souhlasu majitele dále tyto fotografie a texty šířit.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2011

 

Široký výběr
včetně luxusních francouzských šatů

Kamenná prodejna
vše si můžete osobně prohlédnout

Doprava zdarma
při objednávce nad 3.000 Kč

Žádné padělky
prodáváme jen značkové luxusní zboží